ESITTELY 

KUVATAITEILJA TEKEE KUVALLISIA TEOKSIA JA SAATTAA NE YLEISÖN SAATAVILLE

Taivaanrannan maalari

Kuvataiteilijana havannoit ympäristöä ja saatat sen näkyväksi joko digitaalisina tai analogisina kuvina. Suunnittelet ja toteutat digitaalisen kuvan projekteja. Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä tutkit ja kehität kuvataidealaa.

Työskentelyssään kuvataiteilija hyödyntää digitalisaatiota muutoksena, yhteiskunnallisena ilmiönä ja tekniikkana taiteensa luomisessa. Kuvataiteilija toimii yrittäjämäisesti, kehittää osaamistaan, on tuottava ja asiantunteva, pystyy hankkimaan rahoituksen projekteilleen, löytämään niille yleisön ja kommunikoimaan yleisönsä sekä median kanssa taiteestaan.