Dark Traveller

Tumma hahmo on henki, joka vaeltaa joukossamme ylläpitäen pelon tunnetta. Henkeä ei voi varsinaisesti nähdä, sillä se muuttaa muotoaan aina sen mukaan, mitä läsnäolija pelkää eniten. Henki elää ihmisten peloista ja erityisesti nauttii niiden seurasta, jotka pelkäävät paljon.

Pelko ei katoa sitä pakenemalla. Täytyy olla rohkea ja kuunnella. Antaa sen jäädä hetkeksi ja tutustua siihen.

taiteilija: PAULA KINNUNEN

Olen kuvataiteen opiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja opintoni painottuvat digitaaliseen kuvataiteeseen. Olen taiteessani tutkija ja kokeilen paljon erilaisia tekniikoita. Lähestyn aiheita usein mielentutkijana: Keitä me oikeastaan olemme ja mihin olemme matkalla? Ihmisyys, tunteet, mieli, mielikuvitus sekä illuusiot ovat minulle tärkeitä aiheita.