Helmi Pöllön taiteilija profiilikuva

Helmi Pöllö

Olen tehnyt taidetta jossain muodossa koko elämäni ja toivon opintojeni jälkeen joskus saavani siitä ammatin. Esikuvani haen keskiaikaisesta taiteesta, renessanssista, art nouveausta ja prerafaeliittisesta taiteesta. Haen vielä omaa tyyliäni taiteessa, joten keskityn lähinnä harjoittamaan itseäni teknisesti paremmaksi tekijäksi. 

I have made art my entire life and hope to make it my career once I graduate. I’m inspired by art periods such as Medieval art, Renaissance art, Art Nouveau and Pre-Raphaelite art. I’m still searching for my own style in art so I just focus on honing my skills as an artist. 

Henri Tuomikosken taiteilija profiilikuva

Henri Tuomikoski

Hei! Olen Henri Tuomikoski tai taiteilijanimeltäni Henrix Salamander. Olen erikoistunut erilaisten kuvitusten tekemiseen varsinkin bändeille ja muusikoille. Opiskelen Torniossa kehittääkseni taiteeni ja brändini ammattilaisen tasolle, jotta voisin palvella asiakkaitani paremmin. Toivon, että nautitte näyttelystämme. Lisää töitäni voitte nähdä portfoliossani.

For possible international visitors: I am Henri Tuomikoski alias Henrix Salamander. I specialize in illustrations, especially for bands and musicians. I study in Tornio to hone my skills in art and to improve my branding so I could better serve my customers. I sincerely hope you are enjoying our exhibition. If you want to see more of my work, please check out my portfolio in:

https://www.artstation.com/henrix-salamander

Olli Laitisen taiteilija profiilikuva

Olli Laitinen

Keskityn töissäni tuomaan esiin tarinoita, kokemuksiani tästä maailmasta ja miten sen havaitsen. Minulle on tärkeää, että katsoja tulkitsee teokseni omalla tavallaan. Teos on silloin onnistunut, kun se miellyttää omaa silmää, ja herättää tunnetta. 

In my work I focus on bringing out stories, my experience of this world and how I interpret it. For me it is important that the viewer interprets my work in their own way. Piece of art is successful, when it pleases my own eye and evokes emotions. 

https://www.instagram.com/wandererborje/

 Email: Olli.laitinen@hotmail.fi 

Juha-Pekka Koistisen taiteilija profiilikuva

Juha-Pekka Koistinen

Realisti henkeen ja vereen, pienellä ekspressionistisella otteella höystettynä. Mie olen rehellinen Lapin mies ja inspiroidun luonnosta, perinteistä, tarinoista ja musiikista. Taideteokseni ovat kokonaisuuksia, joihin pyrin sisällyttämään mielikuvia, kertomuksia, sekä suuria tunteita. Asiat, jotka kuvaavat minua ja minun taiteilijuuttani parhaiten: 

Tarkkuus; Osuakseen napakymppiin on tähdättävä tarkasti. Mulle taide on yhtä kuin tarkka-ammuntaa. On pysyttävä rauhallisena ja pidettävä keskittyminen vain taulussa. Käsi ei saa täristä, sen pitää olla vakaa ja vankkumaton. Tähtään pitkälle, mutta huomioin vastaan tulevat tuulet ja tiedostan maan vetovoiman. Oikeastaan vain sillä on merkitystä, minkälaisen jäljen mie jätän tauluun. 
 
Luovuus; Mielestäni taideteoksen tulee olla kuin hyvä kappale. Sen pitää painua mieleen ja vangita yleisö ensi esityksellä. Tärkeintä on onnistunut alku ja lopetus. Välillä voi sooloilla, mutta kokonaisuuden kannalta olennaisinta on pysyä raameissa. 

Kunnianhimo; Minulle taiteen tekeminen on kuin hioisi raakatimanttia. Totuus on, että hyvänkin materiaalin voi halutessaan pilata huolimattomalla käsittelyllä. Työhön kuuluu suhtautua antaumuksella ja lopputuloksen pitää olla tavoittelemisen arvoista. Työn arvon kannalta vain viimeistelyllä, puhtaudella ja värillä on väliä. 

https://www.instagram.com/juhapekkakoistinen/

https://www.youtube.com/channel/UC9p7y7lW64UokDakXusED7Q

https://fi-fi.facebook.com/juhapekka.koistinen

Essi Välimäki taiteilija profiilikuva

Essi Välimäki

Ilmaisen taiteellani asioita, joista pidän ja jotka liittyvät vahvasti omiin mielenkiinnonkohteisiin. Inspiraation lähteinä tärkeimpänä ovat musiikki ja elokuvat. Töissäni on usein piilotettuna jokin toinen merkitys, joko nimessä tai työssä itsessään.  

With my art I express things that I am interested in and that have a strong connection to my personal interests. The most important sources for my inspiration come from music and movies. In my work, you can often find a hidden meaning, either in the name or hidden in the work itself. 

https://www.instagram.com/x_sissi_/

Tiina Keskitalon taiteilija profiilikuva

Tiina Keskitalo

Haluan taiteellani herättää ihmisten mielenkiinnon ja saada heidät näkemään asiat uudella tavalla.Taide on hauskaa ja tykkään luoda uutta.

With my art I try to catch peoples intrest, art is fun and I like to create something new.

Tiina.Keskitalo@edu.lapinamk.fi

Elvi Suonperän taiteilija profiilikuva

Elvi Suonperä

Olen Elvi Suonperä, 20v., kotoisin Oulusta, mutta asun nykyään Torniossa ja opiskelen kuvataiteilijaksi Lapin ammattikorkeakoulussa. Olen harrastanut sekä että opiskellut kuvataidetta jo pitkään aiemmin, ja taide on aina ollut minulle tärkeää sekä erityisen lähellä sydäntä. Koen itseni vahvasti sarjakuvataiteilijaksi ja piirtäjä/maalaajaksi, sekä lisäksi teen myös digitaalista taidetta.   

I´m Elvi Suonperä, 20-years-old, born in the Oulu, but I live in Tornio now and I study in Lapland University of Applied Sciences to become professional visual artist. I have had art as hobby and also studied art already for long time before as well. Art has always had a special place in my heart, and art is very important to me. I consider myself very strongly as a comic-artist and designer/painter, also I do digital art too.  

https://www.instagram.com/ejakiza/

Emilia Mattilan taiteilija profiilikuva

Emilia Mattila

Saan maalauksiini aiheet jokapäiväisestä elämästä, mihin lisään kerroksen taikaa tehdäkseni tavanomaisesta epätavallista. Minulle maalaaminen on keino tuoda mielikuvitukseni tuotokset eloon ja jotain, mihin uppotua syvästi. Tuntien maalaamisen jälkeen kutsun katsojan luomaani maailmaan. Katsojan katsoessa maalausta, sen tarina muuttuu uusien silmäparien alla. Parhaat tarinat ovat ne, jotka jaamme. 

The topics of my paintings come from everyday life to which I add a layer of magic to make ordinary unordinary. For me, painting is a way of bringing my imagination to life and something to get lost in. After sinking hours into a painting I invite the viewer to become a part of the world I’ve created. Once the painting is out there it takes on a new life at the hands of the viewer and sprouts new stories. The best stories are the ones we share.

https://twitter.com/mattilaart

https://instagram.com/mattilaart

https://youtube.com/channel/UC5kqRSlPjowPdLCcEVB6Arw

Jonna Heikkisen taiteilija profiilikuva

Jonna Heikkinen

Olen aina ollut luova ja innokas oppimaan uusia asioita. Tykkään piirtää kaikkea ja maalata maisemia. Tykkään myös ottaa valokuvia, erityisesti luonnossa. Digitaalisessa taiteessa, fantasiamaailma on kiinnostavin. Haluan tulla vielä paremmaksi taiteilijaksi. 

I have always been a creative and eager to learn new things. I like to draw everything and painting the landscapes. I also like to take photos, especially in nature. In digital art, the fantasy world is the most interesting. I want become an even better artist. 

jonnah912@gmail.com 

Vera Kaarrelan taiteilija profiilikuva

Veera Kaarrela 

Olen tehnyt taidetta ja tarinoita koko elämäni ja taiteen tekeminen tekee minut onnelliseksi. Tein ensimmäiset ruudut sarjakuvaa 8 vuotiaana. 

Teen taidetta enimmäkseen piirtäen ja maalaten. 

Taiteella kerron tarinoita, näkemyksiä ja tunteita. 

Haluan katsojan ajattelevan teoksen tarinaa ja tyyliä. Ehkä myös omaa elämäänsä. 

I have made art and storys my whole life and it makes me happy. I made my first comic when I was 8. 

I make art mostly drawing and painting.

With art, I make storys, views and feelings. 

I want people to think story an style when they watch my art. Maybe also their own life. 

https://www.instagram.com/zee.v.k/

https://www.instagram.com/veerakaarrela/

Juho-Antti Mäkitalon taiteilija profiilikuva

J-A Mäkitalo

Suurimpia inspiraatioini lähteitä ovat kulttuurihistoria, luonto ja mytologiat. Digitaalinen maalaaminen muodostaa valtaosan teoksistani. Kiinnitän paljon huomiota symbooleihin ja symbolismiin, ja uskon taiteella olevan arvoa ja vaikutusta metafyysisellä tasolla. Uskontoni inspiroiman filosofian mukaan ajattelen ihmisen suurimman lahjan olevan ainutlaatuinen halu luoda uusia maailmoja ja kuvia havainnoistaan, ja tämän ominaisuuden kehittäminen mahdollisimman pitkälle on oleva elämäntyöni.

Cultural history, nature and mytologies are my biggest sources of inspiration. Most ofmy works are digital paintings. I focus a lot on symbols and symbolism, and I believethat art has value and meaning on metaphysical level. According to my religion-inspired philosophy, human beings have been gifted with an unique will to create newworlds and depictions of one’s observations. Development of this ability shall be my biggest mission in life.

https://www.instagram.com/j_amartpublic/

Safira Rytkösen taiteilija profiilikuva

Safira Rytkönen 

Harrasteleva taiteilija, ammatti haaveilija. Sydäntäni lähellä ovat perheeni, luonto, tarinan kerronta, sekä niin traditionaalinen kuin digitaalinenkin maalaaminen. Näitä yhdistelemällä villiin mielikuvitukseen, aion lähteä toteuttamaan unelmaani lastenkirjojen kirjailijana ja kuvittajana. Leikkiä värien kanssa en lopeta koskaan, vaan sitä iloa haluan jakaa ja opettaa muillekin. 

Artist for fun, dreamer by profession. My family, nature, storytelling, and both traditional and digital painting are close to my heart. Combining these with my wild imagination, I’m going to reach for my dream as a children’s book writer and illustrator. I’ll never stop playing with colors and that’s a joy I want to share and teach to others too. 

https://www.instagram.com/liinukkinen/

safira.rytkonen@gmail.com 

Ossi Lehtolan taiteilija profiilikuva

Ossi Lehtola 

Nimeni on Ossi Lehtola, 24v., Tervakoskelta kotoisin entinen graafinen suunnittelija. Opiskelen tällä hetkellä kuvataiteilijaksi Lapin ammattikorkeakoulussa Torniossa.  Jo nuoresta lähtien taide on ollut elämäni tärkein viestinnän tapa. Sen avulla olen pystynyt puhumaan asioista, jotka ovat lähellä sydäntäni. Olipa ne pieniä mutta huvittavia mielikuvia tai kannanottoja nykyajan tapahtumista, mitä me kaikki voimme pitää mielessä tulevaisuutta varten. Olen tehnyt perinteisiä teoksia monella eri tavalla musteesta akryylimaaliin, mutta taitoni piilevät digitaalisessa taiteesta etenkin vektori grafiikan puolella. Tavoittelen luonnollista tyyliä taiteeseeni oman mekaanisemman lähestymistavan tasapainoksi. 

My name is Ossi Lehtola, a 24-years old former graphic designer raised in Tervakoski. Currently I’m studying to become a visual artist at Lapland University of Applied Sciences in Tornio. Ever since I was young, art was one of the most important forms of communication. With it I was able to talk about subjects that are near and dear to my heart. Will it be small but amusing mental images or statement about current events, that we all should keep in mind when going forward in the future. II have made traditional art in various ways from ink to acrylic paint, but my skills lie within digital art, especially in vector graphics. I’m striving to achieve a natural style to balance out my more mechanical approach toward art. 

https://www.instagram.com/oel_finnish/

Eveliina Jäntin taiteilija profiilikuva

Eveliina Jäntti 

Minulle taide on ennen kaikkea itsensä ilmaisun, sekä ajattelumaailmojen kanssa työskentelemistä. Haluan nostaa töissäni esille niin estetiikan, kuin itse teoksen sanoman. Onnistunut teos on katsojalle ajatuksia herättävä. On huomattavan tärkeää, kuinka jokainen saa kokea taiteen haluamansa tavalla ilman oikeaa ja väärää. Taiteesta löytyykin ehdoton vapaus. 

Visual Arts itself for me is above all working with self-expression and various mindsets. I want to highlight so the aesthetics as the message itself in my works. Successful piece of art speaks to its viewer by thoughts. It’s remarkably important how everyone is allowed to experience art without right or wrong. Absolute freedom can be found in art.  

mielenluonto@gmail.com 

https://www.instagram.com/mielenluonto/

Polina Maksarevan taiteilija profiilikuva

Polina Maksareva

Minulle taide on hieno ja monipuolinen tapa ilmaista omia tunteitani ja ajatuksiani. Pääharrastukseni on valokuvaus. Valokuvan avulla voin näyttää miten näen maailman ja ihmisten kauneuden, sekä kertoa tai luoda uuden tarinan. Myös teen taidetta, koska se on rajatonta ja tarjoa paljon mahdollisuuksia, joten jokainen voi löytää taiteesta sen, mikä tuo hänelle mielihyvää ja iloa.

For me, art is a great and versatile way to express my own feelings and thoughts. My main hobby is photography. Photography allows me to show how I see the beauty of the world and people, as well as to tell or create a new story. I also make art because it is limitless and offers a lot of possibilities, so everyone can find what brings him pleasure and joy in

pollinamakphoto@gmail.com

Maija Märsynahon taiteilija profiilikuva

Maija Märsynaho

Olen Maija, 21-vuotias taiteilijanalku. Digitaaliset piirrokset ihmisistä ja ihmishahmoista ovat aina olleet suurin aihe teoksille, jonka takia piirränkin loppujenlopuksi paljon muotokuva-tyyppistä taidetta. Tyyliltään teokseni ovat lähempänä realismia ja iso osa inspiraatiosta tuleekin eri kulttuurien mytologiasta ja historiasta.  

Olen tehnyt taidetta niin pitkään kuin muistan, ja haaveilen urasta konseptitaiteen tai kuvituksen parissa.  

I’m Maija, 21 years old beginner artist. Digital drawings of people and humanoids have always been the major subject for my art, leading to me mostly create portrait-like art. My drawing style is closer to realism, and a major part of the inspiration comes from mythology and history of various cultures.  

I have been making art as long as I can remember and dream of a career as a concept artist or as an illustrator.  

https://www.instagram.com/musteroiske/

https://maijamarsynaho.wixsite.com/musteroiske

Matilda Aaltosen taiteilija profiilikuva

Matilda Aaltonen

Tavoitteeni taiteessa on tuoda esille omia näkemyksiäni meitä ympäröivästä maailmasta ja nostaa esille planeettamme epämiellyttäviä, mutta myös ihania aiheita ja asioita. Tämän lisäksi suuri intohimoni luontoa, historiaa, mytologiaa ja fantasiaa kohtaan voidaan havaita monissa luomuksissani. Taiteessa koen tärkeäksi sen, että ne antaisivat ihmisille mahdollisuuden irtaantua todellisuudesta, mutta myös toimia herättelijänä meitä ympäröivästä maailmasta.

My goal in art is to bring out my own views of the world around us and bring out the unpleasant but also wonderful subjects and things of our planet. In addition to this, my great passion for nature, history, mythology and fantasy can be seen in many of my creations. In art, I find it important that they would give people a chance to break free from reality, but also act as an awakener of the world around us.

Sposti: matilda.aaltonen.art@gmail.com

https://www.instagram.com/muumioart/

Noora Tervon taiteilija profiilikuva

Noora Tervo

Valokuvaus on ollut jo ala-asteelta lähtien osa elämääni. Niin keinona ilmaista itseäni, kuin myös tapana tutkia maailmaa ja tallentaa merkityksellisiä hetkiä. Tällä hetkellä kuvataitelijan opinnoissa pyrin tutustamaan avoimin mielin myös muihin tapoihin luoda taidetta. Minua kiehtoo etenkin arkiset hetket, monenkirjavat tunnetilat ja ihmisen eri elämänvaiheet, sekä se miten loppujen lopuksi kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia, olimme sitten mistä päin maailmaa tahansa. Inspiraatiota saan luonnon kauneudesta, musiikista, somesta ja kirjoista.

Photography has been a part of my life since primary school. It has been a way to express myself and with it I have been able to explore the world around me and capture meaningful moments. Currently in my visual art studies I am open-mindedly exploring other ways to create art. I am especially intrigued by ordinary moments in everyday life and different emotions and phases in people’s lives. It’s interesting how deep down people are very similar, no matter which part of the world they come from. I get inspiration from nature’s beauty, music, social media and books.

Emilia Rautiaisen taiteilija profiilikuva

Emilia Rautiainen 

Minulle luovuus ja taide on elämäntapa. Taiteessani luovuus näyttäytyy usein jonkin eläimen tai mytologisen olennon muodossa. Ammennan inspiraatiota taiteeseeni luonnosta. 

Taide on elämä ja elämä on taidetta. 

Creativity in every-day life is way of life for me as an artist. In my art, creativity often takes the form of a creature, whether an ordinary animal or a mythological beast. I seek inspiration from nature. 

Art is life and life is art. 

Essi Saloheimon taiteilija profiilikuva

Essi Saloheimo

Taiteilijana haluan tuoda mielikuvitukseni esille luomalla erilaisia maailmoja ja hahmoja. Vähän aikaa sitten huomasin, miten paljon nautin tarinallisuudesta, siksi usein keksin niitä teosteni rinnalle. Nautin paljon animaatio-elokuvista ja peleistä, joten välillä taidetta tehdessäni ajattelen luovani kohtausta tai konseptia omaa mielikuvitteellista projektia varten. Aiheina minua kiehtoo erityisesti fantasia, scifi ja eri mytologiat. Tavoittelen yleensä selkeää tunnelmaa teoksiini värivalintojen ja valotuksen avulla. 

Toivon taiteellani saavan katsojan näkemään ja arvostamaan maailman kauniita värejä arjen kiireen keskellä.  

As an artist want to show my creativity by creating different worlds and characters. Some time ago I realised how much I enjoy storytelling, so I often create stories around my artwork. I really enjoy animated-movies and videogames so sometimes when I am creating art, I like to think I’m creating a scene or a concept for my own project. Subject wise I’m especially interested in fantasy, sci-fi and different mythologies. I want to create distinctive moods to my pieces with specific colours or the lighting I try to create.  

I hope that with my art I can make people notice and appreciate the worlds beautiful colours, that we encounter amidst busy everyday life.  

essi.saloheimo@elisanet.fi

https://www.instagram.com/essiartss/ 

Essi Sunnarin taiteilija profiilikuva

Essi Sunnari 

Digitaalisessa taiteessa minua eniten kiinnostaa hahmosuunnittelu ja animaatio. Perinteistä taidetta teen myös enimmäkseen tusseilla sekä myös akryylimaaleilla. Nautin väreistä ja uusien tekniikoiden kokeilemisesta. Minusta on mukavaa suunnitella erilaisia hahmoja ja tarinoiden suunnittelusta niiden taustalle. 

In digital art I am most interested in character design and animation. I do traditional art mostly with markers and also with acrylic paints. I enjoy colors and trying new techniques. I like designing characters and coming up with a story for them.  

Jenni Juopperin taiteilija profiilikuva

Jenni Juopperi

Olen Iistä lähtöisin oleva kuvataiteilija. Työskentelen eri taiteen tekniikoita käyttäen, mutta pääasiallinen tekniikkani on digitaalinen taide. Teen taidetta omaksi ilokseni ja itseni ilmaisemiseen, mutta tavoitteenani on myös tehdä taidetta tarinoiden kertomiseen. 

I’m an artist originating from Ii. I work with different art mediums but my main medium is digital art. I make art for my own enjoyment and to express myself but my goal is to also make art as a way to tell stories. 

https://www.instagram.com/sheyhem_/

Kati Jussin taiteilija profiilikuva

Kati Jussi 

Taide auttaa minua käsittelemään tunteitani ja auttaa järjestämään ajatukseni.  Digitaalisessa taiteessa olen erityisesti kiinnostunut 3D-piirtämisestä, animaatiosta ja hahmosuunnittelusta. Teen myös perinteistä taidetta, etenkin tusseilla. Tyylillisesti tulee tehtyä kaikkea realismin ja sarjakuvatyylin väliltä. Minusta on aina mukavaa testailla myös uusia asioita ja tyylejä. Luonto ja fantasia ovat aiheina lähellä sydäntä. 

My art helps me  process my feelings and helps organizing my thoughts. In digital art I’m especially intrested in 3D, animation and character designing. I also like to do traditional art, especially with markers. In stylewise I like to do everything between realism and cartoon style. It’s always nice to try new things and styles. Nature and fantasy themes are close to my heart. 

Kati.jussi@hotmail.fi 

https://www.instagram.com/darkredpaint/

Luka Ryynäsen taiteilija profiilikuva

Luka Ryynänen

Taiteessa minua kiinnostaa miltei kaikki, mutta tulevaisuuden suunnitelmana on työstää eniten valokuvausta ja digitaalista maalausta. Olen vielä hyvin aloitteleva taiteilija, mutta sitäkin innokkaampi oppimaan uutta ja saamaan lisää kokemusta! Digitaalisessa maalauksessa sydäntäni lähellä ovat mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat aiheet, sekä vähän kaikenlaiset fantasiateemat. Valokuvauksessa puolestaan kiinnostusta herättää eniten yksityiskohdat. 

I’m interested in almost everything about art, but in the future I plan to focus more on photography and digital painting. I’m still a beginner when it comes to being an artist but more than eager to learn and gain more experience! I like to include LGBTQ-topics into my digital art along with different fantasy themes, whereas with photography I focus more on the details.  

https://www.instagram.com/puolituttu/

https://twitter.com/puolituttu

Veli Karppisen taiteilija profiilikuva

Veli Karppinen

Taiteilijan tarkoitus ei ole selittää töitään. Taiteilijan tehtävä on tehdä töitä. Työ itsessään kertoo kaiken olennaisen siitä. Taitelijan sanoma sen takana on merkityksetöntä sanahelinää. Sanahelinä ei tee taidetta. Taidetta voi tehdä sanoilla, mutta sanat eivät tee taidetta.

Tami Hulkkonen taiteilija profiilikuva

Tami Hulkkonen 

Olen Lapin AMK digitaalisen kuvataiteen opiskelija Torniossa. Löydän paljon iloa ja helpotusta jokapäiväiseen elämään piirtämällä ja luomalla taidetta, vaikka se ei jollekulle ole mitään muuta kuin värejä ja muotoja kankaalla. Piirtelen paljon digitaalisesti, mutta samalla teen 3D veistoksia, josta on tullut suosikki taiteen muoto minulle.  

I am a Bachelor of Lapland digital fine arts student in Tornio, Finland. I find a lot of joy and relief in everyday life by drawing and creating art, even if it’s for someone nothing but colors and shapes on canvas. 

I draw a lot digitally, but the same time 3D sculptures that have become a favorite art form for me. 

https://www.instagram.com/asaroft/ 

Ada Alhosen taiteilija profiilikuva

Ada Alhonen

Musta, kasvit, meri, psykologia, minimalismi, pelkistetty, abstrakti. Niistä on taiteeni tehty. 22-vuotias omituinen noita-akka, joka soittaa bassoa, keräilee kasveja, pelaa shakkia ja käy mielellään kahviloissa.

The color black, plants, the ocean, psychology, minimalism, plain, abstract. My art is indeed made of those. 22-year-old wicked witch, who in her freetime plays the bass, hoards plants, plays the chess, and with passion goes to cafes.

https://www.instagram.com/aadacchi/

Skip to content