Galleria

OUROBOROS-näyttelyn on juryttänyt Virpi Kanniainen (TaM, amanuenssi, Aineen taidemuseo)