Kuvataiteilija LapinAMK

Kuvataiteilijana havannoit ympäristöä ja saatat sen näkyväksi joko digitaalisina tai analogisina kuvina. Suunnittelet ja toteutat digitaalisen kuvan projekteja. Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä tutkit ja kehität kuvataidealaa.

 

Työskentelyssään kuvataiteilija hyödyntää digitalisaatiota muutoksena, yhteiskunnallisena ilmiönä ja tekniikkana taiteensa luomisessa. Kuvataiteilija toimii yrittäjämäisesti, kehittää osaamistaan, on tuottava ja asiantunteva, pystyy hankkimaan rahoituksen projekteilleen, löytämään niille yleisön ja kommunikoimaan yleisönsä sekä median kanssa taiteestaan.

Taivaan maalari - punamekkoinen tyttö maalaa pilviä taivalle

Kähkönen Emmi  2020

Koulutuksen sisältö:

 

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta:

– kuvallinen osaaminen
– digitaalisen kuvan osaaminen
– plastisuuden ja tilan osaaminen
– ajan ja interaktiivisuuden hallinta

Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toimia arktisessa ympäristössä.