Verkkosivuista

Kuvataiteen opinnoissa opiskelijan työt ovat opiskelun ajan keskustelun kohteena. Välikatselmoinnit ja kritiikit alkavat opintojen alussa syksyllä. Kunkin semesterin lopullinen päämäärä on syntyneiden visuaalisten teosten julkisiksi saattaminen – ulostulo.

1. VUOSI

Ensimmäisen vuoden syksyllä opiskelija aloittaa oman portfolion kokoamisen. Kukin opiskelija esittelee portfolionsa opiskeluryhmälle – tämä on ensimmäinen ulostulo. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelijat järjestävät jurytetyn yhteisnäyttelyn, jossa on esillä 1. vuoden töitä. Näyttely on esillä myös sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

2. VUOSI

Toisen vuoden syksyllä perehdytään kolmiulotteisuuteen – (fyysinen/digitaalinen). Näyttelytyöt työt mallinnetaan,  veistetään ja  muokataan digitaalisesti sekä tulostetaan fyysiseen muotoon (analoginen – digitaalinen – analooginen – siirtymät ja rajapinnat). Digitaaliset teokset asetetaan esille, myös verkossa (virtuaaligalleria).

Toisen vuoden keväällä perehdytään liikkuvaan kuvaan – animaatioon ja mediataiteeseen. Teoksista kootaan esitystilaisuus – opiskelijat lataavat työnsä verkkoon yleisön saavutettaville (Youtube, Vimeo).

3. VUOSI

Kolmantena vuonna opiskelija kokoaa verkkoportfolion, jota voi hyödyntää harjoittelupaikan haussa – myöhemmin oman osaamisensa esittelyssä. Kolmannen vuoden aikana opiskelija harjaantuu tekemään, sekä loppuun saattamaan suunnitelmallisia visuaalisia projekteja.

4. VUOSI
Neljäs vuosi opinnoissa on työharjoittelun ja opinnäytteen aikaa. Kuvataiteen opinnäytetyö sisältää tutkielman ja teoksen.

Skip to content